Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

زامر: دچار بدترین بحران تاریخ آلمان هستیم؛ قهرمان جهان در بهانه جویی شده ایم؛ فولر: با اینکه زامر بعضی مواقع اغراق می کند اما در بیشتر مواقع درست می گوید!

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

ماتیاس زامر وضعیت فوتبال و ورزشی آلمان را بحرانی می داند و این اظهار نظر توسط رودی فولر هم تا حدودی تایید می شود.

ماتیاس زامر تصویری تلخ از فوتبال آلمان ترسیم می کند. رودی فولر تا حدی با او موافق است. اما مانند مربی تیم ملی  هانسی فلیک، او نیز این را چالشی را برای جامعه می بیند:

من با ماتیاس در تماس هستم، او اغلب در اظهارات خود بسیار مستقیم است، گاهی اوقات نیز عمدا اغراق می کند. اما او در مورد خیلی چیزها درست می گوید! انتقاد او به تنهایی درباره تیم ملی بزرگسالان نبود، بلکه درباره فوتبال به طور کلی و به طور کلی ورزش بود. او خودش یک طرفدار دو و میدانی است و از اینکه دو و میدانی های آلمانی در مسابقات جهانی اخیر بوداپست حتی یک مدال هم کسب نکرده بودند، شوکه شده بود.

قهرمان اروپا در سال 1996 به "سودویچه سایتونگ" گفته بود:

این بزرگترین بحرانی است که فوتبال آلمان تا بحال تجربه کرده است.باید اعتراف کنیم ما فقط داخل زمین هستیم و منفعل می باشیم. فوتبال آلمان فقط قهرمان جهان در بهانه جویی است و هویت خود را کاملاً از دست داده است. 

مانند فولر، سامر نیز یکی از اعضای گروه ضربتی است که پس از شکست جام جهانی توسط DFB تشکیل شده است.
کامنت‌ها