Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bayer 04 Leverkusen

رسمی؛ سردار آزمون به رم پیوست

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

باشگاه آاسرم ایتالیا خرید سردار آزمون را تایید کرد

همکاری سردار آزمون و بایرلورکوزن در این فصل به پایان رسید. این بازیکن 28 ساله ایرانی باشگاه آلمانی را ترک کرد و به صورت قرضی یک فصل به آ اس رم پیوست. پس از یک سال حضور قرضی سپس گزینه خرید وجود دارد. طبق گزارش رسانه ها، این مبلغ دوازده میلیون یورو است.
کامنت‌ها