Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

رومنیگه: با هری کین سلسله مراتب به بایرن مونیخ بازگشته است

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

کارل هاینتز رومنیگه معتقد است با وجود هری کین بایرن مونیخ در زین یک رهبر واقعی دارد

کارل هاینس رومنیگه اعتقاد دارد در چند وقت گذشته سلسله مراتب در بایرن وجود نداشته است.مدیر باسابقه بایرن در مراسم اهدای جوایز اشپورت بیلد در جریان یک سخنرانی گفت:

ما در دو سال گذشته کمی سلسله مراتب را از دست داده ایم. و من فکر می کنم هری به بازگرداندن سریع سلسله مراتب کمک خواهد کرد. که پس از آن ما چند رئیس و رهبر در زمین داریم. هری باید نقش رهبری را در این تیم بر عهده بگیرد. 
کامنت‌ها