Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich
Paris Saint-Germain F.C.

در صورت رفتن ناگلزمن به پاریسن ژرمن، بایرن مونیخ سود قابل توجه ای خواهد کرد

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

بایرن مونیخ خوشحال از شغل جدید ناگلزمن خواهد بود

اگر پاریس سنت ژرمن یولیان ناگلزمن را به عنوان سرمربی جدید جذب کند، بایرن مونیخ می تواند منتظر کسب درآمد از این انتقال باشد. می توان برای مربی ای که تنها به طور رسمی از مونیخ آزاد شده، مبلغی را درخواست کرد. 'tz' در مورد مبلغ هشت تا ده میلیون یورو صحبت می کند.

ناگلزمن همچنان تا سال 2025 با بایرن قرارداد دارد. اگر این مربی بسمت پاری سن ژرمن پیش از موعد پایان قرارداد منتقل شود، باواریاییها 24 میلیون یورو نیز در پرداخت حقوق صرفه جویی خواهند کرد. آخر هفته گذشته FT از مذاکرات ناگلزمن و پاریسی ها مطلع شد. اکنون این معامله همچنان شکل نهایی را بخود می گیرد.
کامنت‌ها