Fussball90 LogoFussball90 Logo
VfB Stuttgart

بردلو: اصلا به این موضوع فکر نمی کنم که اشتوتگارت سقوط کند و من تیم خود را تغییر دهم

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

دروازبان اشتوتگارت می خواهد برای بقا بجنگد

فابیان بردلو در مورد وضعیت قراردادی خود در اشتوتگارت اظهار نظر کرده است. دروازه بان 28 ساله وقتی از او پرسیده می شود آینده خود را کجا می بیند، در پاسخ به ‚kicker‘ می گوید:

تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. فقط به این دلیل که هنوز قرارداد دارم. البته در حال حاضر از وضعیت شخصی ام بسیار راضی هستم. حتی نمی خواهم به این فکر کنم که سقوط چندان بد نخواهد بود زیرا می توانم  تیم خود را تغییر دهم. من این اجازه را نمی دهم. ماندن در لیگ تنها چیزی است که مرا مشغول می کند. 

بردلو هنوز تا تابستان 2024 با اشتوتگارت قرارداد دارد.
کامنت‌ها