Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

پست حمیدزیچ با یک گزینه جذاب تهدید شد: باستین شواین اشتایگر

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

پست حسن صالیحمیدزیچ توسط اسطوره باشگاه تهدید می شود

در بایرن مونیخ همه چیز و همه در زیر سوال هستند. به طور خاص، مدیرعامل باشگاه اولیور کان که آینده او قرار است در جلسه هیئت نظارت در 22 می تعیین شود. طبق گزارش 'Abendzeitung' اینکه الیور کان همچنان در پست خود باقی مانده است عمدتاً به دلیل عدم وجود جایگزین است. اما در حال حاضر یک نفر می تواند شغل صالیحمیدزیچ را به خطر بیندازد، او کسی نیست جز اسطوره باشگاه باستین شواین اشتایگر که در حال حاضر به عنوان کارشناس تلویزیون کار می کند.

به گزارش "آبندزایتونگ"، اگر قهرمان جهان در سال 2014 به این شغل ابراز علاقه کند، "قطعاً می توان به استخدام این اسطوره 38 ساله در مونیخ فکر کرد." با این حال باید گفت که شواین اشتایگر تجربه حرفه ای ندارد و هنوز در نقش عملی کار نکرده است. و او درست در شروع کار مدیر ورزشی باید در باشگاه محبوب خود که دارای تنش است می تواند کار کند؟ این یک شروع بلندپروازانه خواهد بود.
کامنت‌ها