Fussball90 LogoFussball90 Logo
1. FC Cologne

باومگارت: کار کردن با هکتور بسیار خاص بود؛ هنوز امیدوارم او در تابستان بیاید و بگوید حوصله ام سر رفته و می خواهم دوباره بازی کنم

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

اشتفان باومگارت به تمجید از کاپیتان خود پرداخت

یوناس هکتور کاپیتان کلن در پایان فصل به دوران حرفه ای خود پایان می دهد. اشتفان بامگارت سرمربی بزها در مصاحبه ای در وب سایت باشگاه می گوید: 

برای یوناس مهم بود که تصمیم خود را پس از این بازی و این نتیجه به پسرها بگوید. به نظر من او زمان مناسبی را برای این کار انتخاب کرد. آنها کلمات تکان دهنده و لحظه ای بودند که شما اغلب آن را تجربه نمی کنید.برای من، یوناس یک مخاطب مهم و کسی بود که به عنوان کاپیتان دقیقاً همان کاری را انجام داد که شما از  چنین پستی انتظار دارید. چیزی که یک سال و نیم به عنوان مربی توانستم با او تجربه کنم، نحوه کار، پرسش و تفکر او، چیز خاصی است. کار کردن با او چیز بسیار خاصی بود.هنوز امیدوارم که در تابستان بیاید و بگوید حوصله اش سر رفته است و می خواهد به بازی ادامه دهد.
کامنت‌ها