Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

در صورتی که سانه و گنبری دستمزد بالای خود را با عملکرد مناسب توجیه نکنند به فروش خواهند رسید

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

دو وینگر ملی پوش بایرن مونیخ روی لبه تیغ حرکت می کنند

سرژ گنابری و لروی سانه در هفته های اخیر با انتقادهای زیادی مواجه شده اند. بایرن مونیخ با عملکرد نامطلوب این دو ستاره دست و پنجه نرم می کند، اما آنها نیز احتمالاً تسلیم نمی شوند. برخورد بایرن با سرژ گنابری) و لروی سانه در تابستان چگونه خواهد بود؟ «بیلد» اخیراً گزارش داده است که اگر این دو وینگر به زودی دستمزدهای بالا خود را با عملکرد عالی توجیه نکنند، «فروش قابل تصور است». با این حال، بعید است که هر دو ستاره در تابستان از تیم خارج شوند. 

تحولی که حسن صالحامیدزیچ و یولیان ناگلزمن باید آغاز کنند بسیار بزرگ خواهد بود. اگر بایرن مجبور باشد یکی از این دو را انتخاب کند، تمایل به فروش گنابری خواهد بود. 
کامنت‌ها