Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

حمیدزیچ: با کانسلو صحبت کردیم و اکنون او در تمرینات فوق العاده است

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

حسن صالیحمیدزیچ همچنان کانسلو را مهره ای مهم در ادامه فصل می داند

حسن صالحامیدزیچ مدیر ورزشی بایرن مونیخ در مورد شروع ژائو کانسلو در بایرن صحبت کرد. او به اشپورت بیلد می گوید:

ما با ژائو زیاد صحبت کردیم. دو سه هفته طول کشید تا به آن عادت کند. اخیراً او در تمرینات فوق العاده بود. او معمولاً در سیتی در چهار دفاع خطی بازی می کرد که کمی متفاوت است. ژوائو همچنان برای ما مهم خواهد بود، او می تواند همه چیز را انجام دهد.
کامنت‌ها