Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

گنبری در مورد انتقادات از او و سانه: انتقاد از فقط دو بازیکن منطقی نیست!

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

سرژ گنبری خواهان پایان دادن به انتقادات علیه او و سانه شد

سرژ گنابری و لروی سانه اغلب در هفته های اخیر کانون توجه بوده اند. انتقاد خبرنگاران بعلت رفتار نادرست خارج از زمین و عملکرد متوسط ​​در زمین بود. در پیروزی 5 بر 3 مقابل  آگسبورگ، این دو مهاجم برای مدتی دوباره در ترکیب اصلی قرار گرفتند. هر دو عملکرد خوبی از خود نشان دادند. سانه یک گل زد و یک پاس گل داد. پس از این برد خانگی، گنابری در مورد انتقادات چند هفته اخیر در اسکای اظهار نظر کرد: 

من نمی توانم در برابر هیچ بیانیه ای مقاومت کنم اما گاهی اوقات بیش از حد زشت است. بهتر است در یک نقطه این متوقف شود و کافی است.اگر دو بازیکن برای یک سریال منفی سرزنش شوند، به نظر من منطقی نیست. ما باید با آن کنار بیاییم، اما شنیدن اینکه چیزی علیه شما یا یک هم تیمی است، خوب نیست.
کامنت‌ها