Fussball90 LogoFussball90 Logo
1. FC Cologne
FC Schalke 04

باومگارت: قبل از امضای قرارداد با کلن با شالکه هم مذاکره داشتم

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

اشتفان باومگارت برای مربیگری در شالکه با این تیم مذاکره داشته است

اشتفان باومگارت هچنین قبل از انتقال به باشگاه کلن در تابستان 2021 با شالکه در مورد شغل احتمالی مربیگری صحبت کرد. این مربی مذاکرات مربوطه را در مصاحبه با WAZ تأیید کرد:

 من با روون شرودر (مدیر ورزشی آن زمان) در مورد گزینه های خاص صحبت خوبی داشتم. اما نسبتاً سریع مشخص شد که من به کلن خواهم رفت. من همچنین فکر می کنم زمانی که قرارداد دارید صحبت با دیگران عادی است. من همیشه تفسیرهای زیادی از این قبیل چیزها دریافت می کنم.

 در پایان، بامگارت به کلن رفت و حتی بزها را وارد رقابتهای بین المللی کرد. این سرمربی51 ساله هنوز تا سال 2024 در کلن قرارداد دارد.
کامنت‌ها