Fussball90 LogoFussball90 Logo
Sport-Club Freiburg

فرایبورگ با مدیر ورزشی خود دوباره تمدید می کند

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

مدیر ورزشی فرایبورگ به کار خود در این باشگاه ادامه خواهد داد

کلمنس هارتنباخ در آینده مدیر ورزشی فرایبورگ خواهد بود. همانطور که باشگاه اعلام کرد، مدیر ورزشی در حال تمدید قرارداد خود باتیم رتبه پنجم بوندس لیگا است. طبق معمول، فرایبورگیها در مورد مفاد دقیق قرارداد سکوت کرده اند. هارتنباخ با توجه به تمدید خود توضیح می دهد: 

کار در فرایبورگ هنوز برای من بسیار هیجان انگیز و چالش برانگیز است . صرف نظر از این که آیا این کار در مورد ماندن در لیگ یا مکان های بین المللی است. کمک به شکل دادن پایه های ورزشی دائمی و پایدار واقعاً هر روز مرا به حرکت در می آورد. از اعتماد شما متشکرم و مشتاقانه منتظر ادامه حضور در این روند همراه با تیمم هستم.

 این مرد 58 ساله از سال 2013 در پست مدیریت ورزشی فرایبورگ بوده است.
کامنت‌ها