Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga.2

رسمی؛ دیتر هکینگ جانشین واینتزیرل در نورنبرگ شد

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

سرمربی باتجربه آلمانی جانشین سرمربی اخراج شده نورنبرگ شد

 دیتر هکینگ سرمربیگری نورنبرگ را به صورت فوری بر عهده گرفت. باشگاه نورنبرگ در پی کسب نتایج ضعیف و احساس خطر سقوط به دسته پایین تر سرمربی خود را اخراج و اینگونه دیتر هکینگ تا پایان فصل هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت. کریستین فیل به عنوان کمک این مربی فعالیت خواهد کرد.توماس گرتلاین، رئیس هیئت نظارت نورنبرگ، تأکید می کند: 

ما احترام زیادی قائلیم که آقای هکینگ این ریسک را می کند. می بینید که او به تیم اعتماد دارد. این یک نشانه قوی برای ما است و ما معتقدیم که بهترین راه حل در حال حاضر است.
کامنت‌ها