Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

توخل: پیشچک در کناره ها یک متخصص است؛ مشکلی با ویدئو چک ندارم

وحید محجوب

توماس توخل اظهار دارد که مشکل چندانی با بحث ویدئو چک ندارد ولی نباید همه کارها را به وسیله آن چک کرد!

به نقل از سایت رسمی دورتموند، توخل در مورد ویدئو چک اظهار داشت:

اگر فقط در مورد بازبینی صحنه های گل باشد، من با این طرح مشکلی ندارم ولی نمی شود تمام تصمیمات را چک کرد. گل هایی که در فوتبال به ثمر می رسد، تفاوت های زیادی را رقم می زند به خاطر همین باید از سالم بودن آن ها مطمئن شویم.

وی در مورد تفاوت های پیشچک و گینتر نیز گفت:

پیشچک در مقایسه با گینتر در کناره ها یک متخصص است. ولی من از عملکرد گینتر در خط میانی بسیار شگفت زده شدم. انعطاف پذیری بسیار مهم است، چیزی که گینتر از آن بهره می برد.کامنت‌ها