Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

انتقاد حمیدزیچ از نویر: او منافع شخصی خود را بالاتر بایرن مونیخ قرار داد

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

انتقاد بی پرده مدیر ورزشی بایرن مونیخ از کاپیتان خود

مدیر ورزشی باشگاه بایرن از مانوئل نویر کاپیتان به خاطر مصاحبه انفجاری اش انتقاد کرد. به گزارش Sport1 حسن صالیحمیدزیچ مدیر ورزشی بایرن مونیخ با گلایه از مصاحبه نویر که او در این مصاحبه از یک ضربه جدی به خود صحبت کرده و اخراج تاپالوویچ را "وحشیانه ترین" چیزی دانسته بود که او در دوران حرفه ای خود تجربه کرده بود. عنوان داشت:

من می دانم که مانوئل شخصاً تحت تأثیر قرار گرفته است. اما من انتظار رفتار متفاوتی از او به خصوص به عنوان کاپیتان تیم داشتم.تصمیم قطع همکاری با تاپالوویچ از نظر انسانی هم سخت بود. این موضوع ربطی به مانوئل نداشت و ما این موضوع را به او توضیح دادیم. تصمیم در مورد جدایی تاپالوویچ حدود دو هفته پیش گرفته شده بود. اگر این کار نویر عواقبی داشته باشد، ابتدا با خود مانوئل در مورد آن صحبت خواهیم کرد. ناامیدی که او در مورد آزادی تاپا توصیف می کند در مورد ما نیز صدق می کند اما مانوئل در اینجا منافع شخصی خود را بالاتر از منافع باشگاه قرار داده است.
کامنت‌ها