Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

سه قهرمان جهان نامزد همکاری با تیم ملی آلمان

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

رودی فولر به همکاری با یک چهره جوان در تیم ملی آلمان نظر دارد

آیا یک قهرمان جهان به کادر رودی فولر در تیم ملی آلمان اضافه خواهد شد؟ همانطور که "کیکر" گزارش می دهد، اکنون جستجو برای یافتن یک مدیر ورزشی که مسئولیت اصلی آموزش جوانان را بر عهده داشته باشد ادامه دارد. این نشریه سه قهرمان جهان جام جهانی سال 2014 را به نام های سامی خدیرا، پر مرتساکر و بنیکت هوودس را به عنوان نامزدهای احتمالی این پست معرفی می کند.

گفته می شود که فولر به طور ویژه طرفدار این است که یک مقام جوان تر این سمت را داشته باشد. به گفته کیکر، تصدی این پست یک پیش نیاز اساسی نیاز دارد و آن  «تجربه عملی در سطح بالا» است که هر  سه نامزد نامبرده شده این را با خود بهمراه می آورند. مرتساکر اکنون برای پنجمین سال هدایت آکادمی باشگاه آرسنال را بر عهده دارد و خدیرا مشاور باشگاه اشتوتگارت است.
کامنت‌ها