Fussball90 LogoFussball90 Logo
Eintracht Frankfurt
Interview

کروشه: اخراج بوبیچ در این مقطع از فصل اشتباه بود؛ برعکس هوینس فکر می کنم هواداران بسیار خوبی داریم

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

مارکوس کروشه اخراج فردی بوبیچ از هرتابرلین را اشتباه دانست

مارکوس کروشه از هواداران در برابر انتقادات اولی هونس دفاع می کند. مارکوس کروشه مدیر ورزشی اینتراخت فرانکفورت از هواداران بوندسلیگا در برابر انتقاد مدیر سابق بایرن مونیخ که آنها را بسیار عصبانی و پرخاشگر دانسته بود دفاع کرد و بهSport1 گفت :

فکر می کنم ما هواداران برجسته ای داریم.

کروشه همچنین از اخراج فردی بوبیچ مدیر ورزشی هرتابرلین انتقاد کرد و عنوان داشت:

این بنظرم دشوار است. شما بعنوان مدیر ورزشی تاثیر خاصی بر روی برنامه ریزی ها و سیاستهای باشگاه دارید. بنظر من این زمان نامناسبی برای این کار بود. شما می توانید این تصمیم را بگیرید اما باید برای اجرای آن تا پایان فصل صبر می کردید.
کامنت‌ها