Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

حمله شول به بوندس لیگایی ها: نحوه بازی برابر بایرن را باید از یک تیم دسته دومی یاد گرفت

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

هافبک سابق بایرن مونیخ به انتقاد از تیم های بوندسلیگا پرداخت.

مهمت شول یکی از شخصیت های محبوب باواریا، به انتقاد از تیم های بوندسلیگایی پرداخت. به نقل از Sport1، مهمت شول با تعریف زیاد از بوخوم، انگشت اتهام را به سمت بوندسلیگایی ها گرفت:

بوخوم یک مثال خوب از نحوه بازی برابر بایرن مونیخ وقتی که کیفیت یکسان ندارید، بود. سرعتی، فیزیکی، هجومی و قدرتی به همراه یک تاکتیک ساده؛ آن ها توپ را هرگز از دفاع بایرن عبور ندادند، آن ها فقط زیاد دویدند. یک تیم ساده و معمولی از دسته دو باید به باقی تیم ها نحوه بازی برابر بایرن را نشان بدهد.کامنت‌ها