Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

انتقاد حمیدزیچ از گنبری: حرکت او آماتور بود، بایرن جای این کارها نیست

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

مدیر ورزشی باواریاییها از سرژ گنبری انتقاد کرد

حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی باشگاه بایرن، از سرژ گنابری  ملی پوش(27 ساله)  به دلیل سفرش به پاریس برای حضور در نمایشگاه مد در وسط یک هفته انگلیسی در بوندس لیگا، به شدت انتقاد کرد. به گزارش کیکر، حمیدزیچ در پایان دیدار مقابل کلن در مصاحبه ای گفت:

این یک کار آماتور بود، دقیقا همان چیزی که دوست ندارم در بایرن مونیخ آنرا ببینم. در بایرن مونیخ وقتی یک روز تعطیل دارید نباید به گردش بروید. ما دراینباره با او صحبت خواهیم کرد. البته پیش از بازی مقابل کلن بخاطر شرایط آماده سازی تیم در اینباره با او صحبتی نکردم اما حتما با سرژ بحث خواهیم داشت.
کامنت‌ها