Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

توخل: هرتا در نیمه دوم با 10 نفر دفاع می کرد؛ داردای: محکم بازی کردیم

میلاد ایلداری

در پایان بازی هرتابرلین و دورتموند، توخل و داردای مربیان دو تیم به صحبت راجع به بازی پرداختند.

در مصاحبه با وبسایت رسمی باشگاه دورتموند، توماس توخل سرمربی طلایی پوشان وست فالن به صحبت راجب بازی با هرتا پرداخت:

اینجا (زمین هرتا) مکان دشواری برای ارائه بازی تهاجمی و حفظ مالکیت توپ است. ما می خواستیم یک نمایش تهاجمی و خوب داشته باشیم کاری که در زمین برلین آسان نیست. در نیمه اول سازماندهی خوبی نداشتیم و نتوانستیم توپ را سریع در اختیار بگیریم. اما در نیمه دوم اوضاع بهبود یافت چون توانستیم از فضاها بهتر استفاده کنیم و در این نیمه مقابل یک دفاع 10 نفره در جلوی دروازه هرتا بازی کردیم!

پال داردای سرمربی هرتا نیز راجع به بازی مقابل دورتموند گفت:

ما بسیار قدرتمندانه و محکم بازی کردیم. از نظر تاکتیکی بسیار خوب عمل کردیم. یک امتیاز مقابل یک تیم بسیار خوب کسب کردیم ولی درارسال پاس انتهایی و زدن گل ناموفق بودیم.کامنت‌ها