Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

بازگشت گنبری به تمرینات بایرن مونیخ

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

سرژ گنابری که به دلیل مصدومیت جزیی از تمرینات بایرن دور بود به شرایط تمرین بازکشت

در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه، سادیو مانه اولین بازیکن بایرن بود که در زمین تمرین حاضر شد و پس از آن لروی سانه و سرژ گنابری نیز به زودی به میدان رفتند. گنابری بازیکن ملی پوش بایرن به دلیل پارگی استخوان مچ دست راستش اکنون با بانداژ ظاهر شد. گنابری پنجشنبه و جمعه تمرین می کند و باید شاید یک گزینه برای بازی برابر بوخوم در روز یکشنبه باشد!
کامنت‌ها