Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

احتمال تمدید بلند مدت با حسن صالحمیدزیچ

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

قرارداد مدیر فعلی ورزشی بایرن به زودی به مدت سه سال دیگر تمدید خواهد شد

حسن صالح حمیدزیچ باید در سال های آینده نیز در نقل و انتقالات بایرن نقش خواهد داشت. همانطور که کیکر گزارش می دهد: قرارداد حمیدزیچ با تمدید سه ساله در حال برنامه ریزی است.این موضوع در پایان ماه در جلسه هیئت نظارت به طور رسمی تصویب شود.

براتزو نخست به عنوان نماینده باشگاه در سال 2017 کار خود را در بایرن آغاز کرد و بعدها مدیر ورزشی  شد. قرارداد او سال آینده به پایان می رسد.
کامنت‌ها