Fussball90 LogoFussball90 Logo
Eintracht Frankfurt

ماجرای فروش بلیط در بازار سیاه و برخورد باشگاه فرانکفورت

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

طبق گزارش، آینتراخت فرانکفورت، در حدود 100 مورد فروش بلیت در بازار سیاه در طول فصل گذشته لیگ اروپا را مجازات کرده است.

همانطور که فرانکفورت در روز چهارشنبه اعلام کرد، با کمک یک شرکت حقوقی، 100 مورد کسانی که بلیت بازی های لیگ اروپا اینتراخت را برای فروش در بازار سیاه قرار داده بودند شناسایی شدند. بیشتر این پیشنهادات در سایت‌های مانند ebay، ebay classifieds و سایر پلتفرم ها ارائه شده بود. قهرمان لیگ اروپا می گوید: بسته به هر مورد، اقدامات انجام شده از کاهش سود و جریمه های قراردادی تا فسخ قراردادهای بلیت‌های فصلی موجود است. در کل حدود 320 بلیت بوده است که در بسیاری از موارد، روند اخراج و خروج از عضویت انجمن نیز وجود خواهد داشت.
کامنت‌ها