Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich
Sevilla FC

بایرن مونیخ در مراحل انتهایی فروش پر سود نیانزو

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

باواریاییها می توانند از فروش تانگی نیانزو پول خوبی به جیب بزنند

بایرن در آستانه یک فروش چشم گیر قرار دارد. بنا بر اطلاعات کریستین فالک خبرنگار اشپورت بیلد بایرن مونیخ مراحل انتهایی انتقال تانگی کواسی نیانزو مدافع فرانسوی خود به سویا را طی می کند. این انتقال می تواند ۲۰ میلیون یورو برای باواریاییها سود بهمراه داشته باشد که شامل ۱۶ میلیون پول نقد و ۴ میلیون بندهای پاداش می باشد. همچنین بایرن مونیخ می خواهد بند بازخرید نیز در این قرارداد بگنجاند و حتی بندی که در فروش بعدی این بازیکن نیز سودی نصیب باشگاه آلمانی نماید. این انتقال می تواند یک نقطه روشن در کارنامه حمیدزیچ باشد که این بازیکن را بصورت آزاد از پاریسن ژرمن جذب کرده بود و اکنون با مبلغی زیاد می تواند او را بفروش رساند.
کامنت‌ها