Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hamburger SV

عجیب اما واقعی؛ هامبورگ پیشنهاد ۱۲۰ میلیون یورویی سرمایه‌گذار قدیمی را رد می‌کند!

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

سرمایه گذار Klaus-Michael Kühne به دنبال تزریق 120 میلیون یورو به هامبورگ بود که در ازای آن سهام بیشتری را می‌خواست. مارسل یانسن، ریاست باشگاه. و رئیس هیئت نظارت، توضیح می دهد که باشگاه این پیشنهاد را رد کرده است.

یانسن در مصاحبه‌ای در وب‌سایت هامبورگ می گوید که کمیته اجرایی دستور واضح داده شده است تا «محدودیت‌های فروش سهام را در اساسنامه ما تثبیت کند» و در عین حال از شکل قانونی قانون 50+1 اطمینان حاصل کند.  او پیشنهاد کوئنه را غیر قابل پذیرش می داند.

این میلیاردر به میزان قابل توجهی از باشگاه برای سرمایه گذاری های احتمالی می خواهد و می خواهد سهام خود را در هامبورگ به 39.9 درصد افزایش دهد. در مقابل، هامبورگ سهام خود را از 75.1 درصد به 50.1 درصد کاهش دهد. این بدان معناست که کوئنه یک اهرم فشار در باشگاه خواهد داشت و می تواند تصمیمات کمیته های باشگاه را تغییر دهد. اصلاح اساسنامه تنها با اکثریت سه چهارم اعضا امکان پذیر است. با این حال، اکثریت این را پیشنهاد را رد می کنند. به گفته یانسن، کمیته اجرایی در سال 2021 ماموریت یافت تا بهترین شکل قانون ممکن برای هامبورگ را ارزیابی کند. 

 با این وجود یانسن می گوید یک برنامه گفتگو با کوئنه 85 دارد: 

من به طور مستقیم و شخصاً با آقای کوئنه در مورد پیشنهاد او تبادل اطلاعات خواهم کرد
کامنت‌ها