Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

تغییر نظر بوبیچ در خصوص قانون ۵۰+۱: نباید اصول خود را زیر پا بگذاریم؛ ما آلمانی‌ها گاهی خود را کوچک می‌کنیم!

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدیر ورزشی هرتابرلین نظر متفاوتی نسبت به سال گذشته دارد!

فردی بوبیچ مدیر موفق فرانکفورت که فصل گذشته به هرتابرلین منتقل شد، یکی از مخالفین قدیمی قانون ۵۰+۱ محسوب می‌شود. بازیکن سابق مانشافت قبلا از این قانون انتقاد کرده بود. انتقاد سال گذشته بوبیچ را از فوسبال بخوانید.

به نقل از وبسایت ترانسفرمارکت آلمان، فردی بوبیچ درباره این قانون می‌گوید:

شاید در کوتاه مدت این قانون برای سرمایه‌گذاران جذابیت نداشته باشد اما امکان سرمایه‌گذاری همچنان وجود دارد. البته ما باید بتوانیم قوانین قدیمی را زیر سوال ببریم. این به معنای پیشرفت و توسعه است. شاید من و دیگر افراد نتوانیم این قانون را حذف کنیم اما در نهایت همه چیز به مسائل مالی مربوط می‌شود. پول نقش مهمی در تغییر قوانین ایفا می‌کند.

بوبیچ ادامه می‌دهد:

بوندس‌لیگا نباید مخفی شود. فکر می‌کنم ما آلمانی‌ها گاهی خود را کوچک می‌کنیم. لیگ جذابی داریم و فوتبال زیبایی ارائه می‌دهیم. نباید اصول خود را زیر پا بگذاریم. باید به فرهنگ و ارزش‌های خود پایبند باشیم.
کامنت‌ها