Fussball90 LogoFussball90 Logo
1. FSV Mainz 05

هایدل و حمایت از قانون ۵۰+۱: برای رسیدن به جایگاه فعلی تلاش کرده‌ایم؛ کسی با دسته چک بزرگ به ماینتس نیامده!

Content Image
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدیر ورزشی ماینتس از قانون فعلی بوندس‌لیگا حمایت می‌کند.

بحث حفظ یا حذف قانون ۵۰+۱ همچنان در نشریات آلمانی مطرح می‌شود. اکثر مدیران آلمانی نسبت به این قانون خوش‌بین هستند و آن را ضامن سلامتی بوندس‌لیگا می‌دانند. به نقل از تی‌زد آلمان، کریستین هایدل در خصوص این قانون می‌گوید:

دوست ندارم یک باشگاه کوچک دسته دومی توسط یک میلیاردر خریداری شود و به یکباره برای قهرمانی بجنگد. فوتبال آلمان سنت‌های بزرگی دارد و آن را با هواداران به دست آورده. ماینتس باشگاه بزرگ با هواداران پرشمار نیست اما ما برای رسیدن به جایگاه امروزی، تلاش زیادی کرده‌ایم. هیچ کس با دسته چک بزرگ به این باشگاه نیامده! 

گفتنی است که مدیران آلمانی همچنان به این قانون اعتقاد دارند و هایدل تنها مدیر بوندس‌لیگایی موافق قانون نیست.
کامنت‌ها