Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bayer 04 Leverkusen

احتیاط سیوآنه در مورد بلعربی: می خواهیم مصدومیت را به حداقل برسانیم

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

کریم بلعربی پس از مصدومیت فصل قبل، وباره آماده است. اما مربی او بسیار مراقب وینگر تیمش است.

کریم بلعربی در این دو بازی دوستانه غایب بود. پس آیا باید نگران باشیم که این بازیکن برای شروع فصل آماده نشود؟  جراردو سیوآنه توضیح می دهد.

ما همه مسائل را را سنجیدیم: او شرایط بازی در دیدار دوم داشت. اما پیش از آن فقط بخش هایی تمرین را تکمیل و پشت سر گذاشته بود به همین ریسک نکردیم تا بعد از یک هفته کامل تمرین آسیب نبیند

به دلیل اینکه بلعربی 32 ساله بارها به دلیل مصدومیت عضلانی غایب بود. اگر وینگر راست سریع آماده بود می تواند  به عنوان یک جوکر یا از همان ابتدا در ترکیب قرار بگیرد. اما برای  استفاده هر چه بیشتر از ویژگی های  این بازیکن سیوآنه احتیاط بیشتری دارد.

کریم دیگر فوتبال بازی کردن را فراموش نمی کند. و او نیز دیگر ده سال فرصت ندارد تا بازی خود را تغییر دهد. کریم کریم است. این یک مزیت است. به طور حتم اغلب اوقات این اتفاق می افتد که او کمتر یا متفاوت تمرین کند. زیرا ما می خواهیم خطر را به حداقل برسانیم.
کامنت‌ها