Fussball90 LogoFussball90 Logo
News

اقدام خوب پودولسکی برای افراد دارای نقص عضو

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

قهرمان جهان 2014، لوکاس پودولسکی (37 ساله) اردوی فوتبالی برای افراد معلول برگزار می کند

از 24 تا 28 ژوئیه، یک اردوی آموزشی برای جوانان با قطع دست یا پا برای اولین بار در پایگاه Straßenkicker برگزار می شود. کودکان بدون نقص نیز می توانند شرکت کنند و قدرت خود را در بازی با یک پا روی عصا امتحان کنند.

پودولسکی می گوید: 

برای من مهم است که درها براستی به روی همه باز باشد صرف نظر از هر چیزی یا حتی با نقص جسمانی

 فردریش استندر، مربی تیم قطع عضو در هامبورگ و کریستین هاینتز، مدیر پروژه فوتبال افراد قطع عضو، به عنوان مربیان عمل خواهند کرد.
کامنت‌ها