Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

به خدمت نگرفتن شکودران مصطفی باعث پشیمانی بایرن خواهد شد؟

محسن مصدق
محسن مصدق

بحران مصدومیت این فصل هم در بدترین زمان ممکن روی زشت خود را به بایرن نشان داد و چیزی که تلخی این وضعیت را بیشتر می کند مصدومیت مهره های بی جانشین و حساس تیم است، مصدومیت و فرصت نقل و انتقال ژانویه پیام حضور پر رنگ بایرن مونیخ در بازار را داشت ولی در پایان سران بایرن تنها به انتقال قرضی سردار تاسکی رضایت دادند و به فرصت به خدمت گیری بازیکنانی چون شکودران مصطفی را از دست دادند حال این پرسش پیش روست آیا گذر از خرید زمستانی می تواند باعث پشیمانی بایرن مونیخ شود یا شرایط به نحو دیگری رقم خواهد خورد.کامنت‌ها