Fussball90 LogoFussball90 Logo
S.L. Benfica

رکورد استقبال از اشمیت در لیسبون

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

روگر اشمیت پس از دو سال حضور در هلند به پرتغال رفت. سرمربی آلمانی می خواهد عناوین بیشتری را در لیسبون جشن بگیرد.

روگر اشمیت در لیسبون مورد استقبال هواداران بنفیکا قرار گرفت. طبق گزارش باشگاه، 23000 هوادار در شروع تمرین در استادیو دا لوز شرکت کردند که یک رکورد جمعیت در تاریخ باشگاه بنفیکا می باشد.
کامنت‌ها