Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

مانشافت به عنوان یک برند برای تیم ملی فوتبال آلمان شکست خورده است

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

به گفته آلفونس مادجا استاد مدیریت بازرگانی مدیریت ورزشی عنوان مانشافت به عنوان یک برند طرحی شکست خرده است

اصطلاح مانشفات به عنوان یک برند برای تیم ملی فوتبال آلمان طبق قضاوت کارشناسی آلفونس مادجا ناموفق بوده است.  آلفونس مادجا، استاد مدیریت بازرگانی و مدیریت ورزشی است. این موضوع بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده توسط SLC Management از نورنبرگ گفته می شود. مادجا توضیح می دهد که اگرچه آگاهی از برند از زمان عرضه آن در سال 2015 افزایش یافته است، اما میزان پذیرش همچنان کاهش یافته است. 78.4 درصد از حدود 5300 هوادار بوندس لیگا از لغو دوباره  "مانشافت" صحبت کرده اند. 

از این رو مادجا به این نتیجه رسیده است که "مانشافت" را باید بر اساس معیارهای عینی "شکست خورده" تلقی کرد. طبق نظرسنجی، آگاهی از برند از 74.7 درصد در سال 2015 به 91.6 درصد در ژوئن 2022 افزایش یافت. در همین دوره، رتبه‌بندی محبوبیت «مانشافت» از 3.16 به 3.94 کاهش یافت. 

گفته می شود صحبت هایی از لغو این نام تجاری شده است.
کامنت‌ها