Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

بروکس پس از تمدید قرارداد: برلین خانه من است؛ ما باشگاه پایتخت هستیم!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدافع بااستعداد هرتابرلین به شالکه نمی رود.

جان آنتونی بروکس که فصلی رویایی را با هرتابرلین سپری می کند، مورد توجه شالکه قرار داشت. به گزارش Kicker، او امروز قرارداد خود را تا سال 2019 با این تیم پایتخت نشین تمدید کرد تا به شایعات خروجش پایان دهد. او که از محصولات آکادمی هرتابرلین محسوب می شود در مصاحبه ای گفت:

همه می دانند که هرتابرلین خانه من است! ما باشگاه پایتخت نشین هستیم و چیزی که در این باشگاه تولید می شود، منحصر به فرد است. با یکدیگر روزهای خوبی را پیش رو داریم؛ نه تنها در این فصل!کامنت‌ها