Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

واکنش به شایعه خروج زابیتسر و چوپوموتینگ از بایرن مونیخ

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

اریک ماکسیم چوپوموتینگ و مارسل سابیتزر با تازگی با جدایی از بایرن در ارتباط بودند. راجر ویتمن، مشاور این دو، به این گزارش‌ها پاسخ داد.

وضعیت اریک ماکسیم چوپوموتینگ (33) و مارسل سابیتزر (28) دو بازیکن بایرن متفاوت است.  بنا به طبق آخرین گزارش ها. هر دو بازیکن  با خروج از مونیخ همراه هستند. برای راجر ویتمن، که نماینده این دو بازیکن بایرن است، این مورد یک مسئله نیست. او در مورد چوپوموتینگ می گوید:

گزارش ها دور از ذهن است. دلیلی برای گفتن یا نوشتن این مطلب وجود ندارد. او در بایرن می ماند

ویتمن همچنین جدایی سابیتزر را تکذیب می کند و بازگو می کند کرد سابیتزر زیر نظر یولیان ناگلزمن به کار خود ادامه می دهد. البته در حال حاضر، ویتمن ممکن است گمانه زنی ها در مورد چوپوموتینگ و سابیتزر را آرام کند و درصورت پیشنهاد مناسب بایرن مایل به گفتگو خواهد بود.
کامنت‌ها