Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

اعلام نظر واضح کان در مورد لواندوفسکی: 2023 قرارداد دارد و به آن عمل خواهد کرد

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

آیا روبرت لواندوفسکی به دنبال انتقال به بارسلونا است؟ اگر الیور کان راه خود را داشته باشد، مهاجم لهستانی باید یک سال دیگر صبر کند.

اولیور کان به طور صریح در مصاحبه ای با Welt am Sonntag می گوید:

روبرت لواندوفسکی تا سال 2023 قرارداد دارد و به آن عمل خواهد کرد

کان همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه بایرن هنوز پیشنهادی برای تمدید قرارداد به این بازیکن 33 ساله ارائه نکرده اند را رد می کند: 

ما به ایجنت او پیشنهاد ملموسی داده ایم

 با این حال، اکنون نیز مشخص است که لواندوفسکی چنین پیشنهادی را قبول نکرده است. اما کان به نظر چندان نگران این موضوع نیست.

ما یک پایه قوی داریم. یک محور قوی همیشه برای موفقیت مهم است. اما یک چیز واضح است: هیچکس بزرگتر از این باشگاه نیست

کان همچنین در مورد صالح‌حمیدزیچ که به تازگی انتقادات از او شدید شده است می گوید:

من واقعاً از کار با حسن لذت می برم. ما فصل را با یکدیگر تحلیل خواهیم کرد و به کار روی موفقیت بایرن ادامه خواهیم داد. اما اصولاً هیئت نظارت مسئول تمدید قراردادهای هیئت مدیره است
کامنت‌ها