Fussball90 LogoFussball90 Logo
VfL Wolfsburg

اشماتکه عجله ای برای انتخاب سرمربی جدید ولفسبورگ ندارد: برای این کار به زمان نیاز داریم

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

جستجوی مربی برای ولفسبورگ ممکن است زمان زیادی ببرد

 یورگ اشماتکه: 

فکر می‌کنم برای این کار به کمی زمان نیاز داریم، زیرا تفاوتی مهم وجود دارد میان تغییر (سرمربی) برای فصل آتی تا در طول فصل 

اشماتکه ادامه می دهد:

باید دوباره فکر کنیم، چه می خواهیم؟ و در نهایت چه چیزی به دست می آوریم؟ پیش از باید این مورد شفاف باشیم

روز یکشنبه ولفسبورگ در تصمیمی غیرمنتظره اعلام کرد همکاری خود را با کوفلت خاتمه داده است
کامنت‌ها