Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich
Liverpool F.C

بایرن مونیخ مانه را برای جانشین گنابری در نظر دارد؟!

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

بایرن مونیخ به دنبال تقویت تیم خود در فصل آتی است. از نام هایی که به بایرن لینک شده، سادیو مانه است. بازیکنی که نظر جانشینی برای گنابری است

کیکر نیز ارتباط بایرن با   سادیو مانه را تایید کرد.ملی پوش سنگالی‌ها   انعطاف لازم برای بازی در چند پست در بایرن را دارد. جدا از حمله نقش بازی‌ساز را نیز بر عهده داشته باشد. شرایط قرارداد او برای بایرن  می تواند جذاب باشد، قرارداد این مهاجم 30 ساله در سال 2023 به پایان می رسد و فرمول رایج لیورپول: قرارداد را تمدید کنید یا بفروشید 

اما به نظر می رسد مانه به عنوان جانشین احتمالی روبرت لواندوفسکی در بایرن نیست و  آینده مهاجم لهستانی هنوز روشن نیست. سانه در واقع  باری یک خروج فوری قریب الوقوع دیگر برنامه ریزی شده است. سرژ گنابری، قرارداد ملی پوش آلمانی. همانند مانه در سال 2023 به پایان می رسد. هر دو وجه مشترک این است که می توان از آنها به طور متغیر در حمله استفاده کرد و گرفتن آنها برای حریف در حالت تک به تک دشوار است. مونیخی ها نمی خواهند بدون تمدید قرارداد با گنابری وارد فصل آینده شوند.
کامنت‌ها