Fussball90 LogoFussball90 Logo
Eintracht Frankfurt
West Ham United F.C.

واکنش نشریات انگلیسی به شکست وستهام برابر فرانکفورت؛ شکست تلخ در اعماق خاک آلمان؛ پایانی زشت برای یک ماجراجویی عالی...

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

اینتراخت فرانکفورت در بازی برگشت نیز برابر وستهام پیروز شد تا صعودی بی حرف و حدیث داشته باشد. نگاهی به مطبوعات انگلیسی

گاردین: تحمل این شکست و ناامیدی برای وستهام سخت بود. حتی دیوید مویس هم کنترل خود را از دست داد.  یک شب ضعیف در اعماق جنگل آلمان به پایان رسید. بازگشت به بازی به هیچ وجه قابل دیدن نبود. تیم ده نفره مویس با مشکل مواجه شد و نگاه خونسرد سرمربی این موضوع را نشان می داد

دیلی میل: شب عجیب مویس ، یک شب غم انگیز را برای وستهم خلاصه کرد.

دیلی میرور: برای تیمی که که سویا و لیون را در مراحل حذفی شکست داد پایانی ناامید کننده ای بود . (...)  وستهام در 20 دقیقه ابتدایی یک بازیکن خود را از دست داد و وستهام حذف تلخی داشت.

تایمز: دیوید مویس در نیمه دوم به دلیل ضربه خشمگین به توپ به سمت یک پسر اخراج شد، پایانی عجیب و زشت برای یک ماجراجویی عالی در رقابتها"

سان: آنچه بازیکنان دیوید مویس از نظر کیفیت فاقد آن بودند در شخصیت و روحیه جنگندگی جبران کردند. اما لحظات کمی وجود دارد که بتوانید از شکست قطعی فرار کنید. همانطور که این بازی دلخراش در نیمه نهایی نشان داد.
کامنت‌ها