Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

کالو: هرتابرلین یک تیم با تاریخ بزرگ است اما می خواهم تاریخ ساز شوم؛ همه بازیکنان رویای اروپا در سر دارند

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مهاجم هرتابرلین نسبت به آینده خوشبین است.

هرتابرلین فصلی رویایی را سپری می کند. شاگردان داردای در جایگاه سوم قرار دارند و سالومون کالو نمایش های بسیار موثری برای کسب این جایگاه داشته است. به گزارش fourfourtwo، کالو در مصاحبه ای عنوان کرد:

هرتابرلین یک باشگاه با تاریخ بزرگ است اما تاریخ زیادی هنوز باید نوشته شود زیرا که ما جام زیادی فتح نکرده ایم. اگر من بتوانم با این تیم موفق شوم و جامی کسب کنم، اسمم برای همیشه در تاریخ باشگاه نوشته خواهد شد. وقتی من به چلسی رفتم آن ها لیگ قهرمانان را کسب نکرده بودند و ما این کار را کردیم. اسم ما در تاریخ چلسی برای همیشه نوشته شد و برای همین می خواهم این کار را در اینجا هم انجام دهم. همه بازیکنان ما رویای اروپا در سر دارند.کامنت‌ها