Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

یازدهمین رکورد برای بوندسلیگا در یازدهمین سال متوالی!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بوندسلیگا برای یازدهمین سال متوالی رکورد فروش بلیط را شکست.

گردش مالی در بوندسلیگای 1، هفت درصد افزایش داشته است. فصل 2014/2015 بوندسلیگای یک، 2.62 میلیارد دلار گردش مالی را برای آلمانی ها در بر داشته است که این رقم نسبت به سال گذشته چیزی در حدود 7 درصد افزایش داشته است. این یازدهمین سال متوالی است که رقم به طور متوالی افزایش می یابد.

به گزارش Sport1، این رقم یازده سال پیش چیزی در حدود یک میلیارد یورو بود و امروز به این عدد رسیده است. به صورت مجزا هم تمام منابع مالی از جمله رسانه و پخش تلویزیونی و فروش بلیط افزایش داشته اند اما میانگین هواداران به نسبت سه سال پیش همچنان کاهش داشته است. فصل 2013/14 به صورت میانگین تعداد 42609 نفر به ورزشگاه آمدند و در فصل 2014/15 این عدد به 42685 رسید هر چند که هنوز نسبت به 44000 نفر که در سه سال قبل به ثبت رسید، کمی کاهش داشته است.کامنت‌ها