Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

بوبیچ: همه چیز را باید از نو دوباره تنظیم کنیم

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

فلیکس ماگات باید هرتابرلین را از سقوط به دسته دوم نجات دهد. فردی بوبیچ، مدیر ورزشی، شرایط را توضیح می دهد.

هرتابرلین پس از شکست برابر گلادباخ در نهایت تصمیم گرفت با کورکوت قطع همکاری کند. شرایط آنها دشوار است، 26 امتیاز جایگاه هفدهم جدول که به معنای سقوط مستقیم به دسته دو خواهد بود.

فردی بوبیچ با اشاره به جایگاه هفدهم هرتابرلین می گوید:

در جریان شرایط هستیم

 در کنفرانس مطبوعاتی معارفه فلیکس ماگات، بوبیچ ادامه می دهد:

هنوز هشت بازی داریم. پس از بازی در گلادباخ، وضعیت را تجزیه و تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید همه چیز را ریست کنیم


جهت مشخص است: سقوط - سقوط مستقیم یا غیرمستقیم. بوبیچ توضیح داد که چرا ماگات را انتخاب کرده اند

ما به مربی با تجربه، شخصیتی قوی، با روشی روشن و سخت نیاز داریم،  این چیزی است که فلیکس ماگات به ما می دهد. او باید زمام امور را در دست بگیرد و روح جدیدی به تیم بدهد

 
کامنت‌ها