Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

عکس نوشت: میانگین امتیازات سرمربی‌های هرتا‌برلین، کورکوت در میان بدترین‌ها

Content Image


مربیان هرتا از سال 1997 و میانگین امتیاز آنها،تایفون کورکوت دومین رتبه از جهت بدترین میانگین امتیازی بوندسلیگا را در بین تمام مربیان هرتا از سال 1997 دارد.
0/17