Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

7 میلیون یورو! کمک دولت فدرال به هرتابرلین

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

در بحران کرونا، دولت فدرال از شرکت‌ها با کمک مالی حمایت کرد. سرمایه گذار هرتابرلین از بوندسلیگا نیز از این کمک استفاده کرد.

در طول همه گیری کرونا، به ویژه شرکت های کوچکتر از اقدامات دولت فدرال آسیب دیدند (قرنطینه و اقدامات پیشگیری). از این رو دولت شرکت ها را در دو سال گذشته با کمک های مالی  مناسب حمایت کرد. اما نه تنها شرکت های کوچک یا متوسط ​​از کمک های دولتی استفاده کردند. بلکه به گزارش کیکر یک باشگاه از بوندسلیگا، هرتابرلین  نیز مبلغ هنگفتی هفت رقمی به دست آورده است.

تصویر: لارس ویندهورست  بیش از 375 میلیون یورو در هرتا بی اس سی سرمایه گذاری کرد
کامنت‌ها