Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

فردریش استعفا داد

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

هرتابرلین و آرنه فردریش توافق کرده اند که این همکاری را پیش از موعد پایان دهند. فردریش پیش از این اعلام کرده بود که قراردادش را پس از پایان فصل تمدید نخواهد کرد.

 

آرنه فردریش پیش از موعد از سمت خود به عنوان مدیر ورزشی هرتابرلین استعفا داد. طبق اعلام برلینی‌ها، قرارداد این بازیکن 42 ساله که می‌خواست در پایان فصل از این تیم جدا شود، فسخ شد. فردی بوبیچ در این مورد می گوید: 

 به طور مشترک و توجه به برنامه ریزی برای فصل آینده، منطقی تر است که اکنون به همکاری پایان دهیم

کاپیتان سابق برلینی ها که در سال 2019 توسط یورگن کلینزمن به عنوان دستیار استخدام شدو او در ابتدای سال گذشته سمت مدیر ورزشی را بر عهده گرفت. 

به دلایل مختلف، در گذشته با این حال، در چند ماه گذشته این احساس را داشتم که تأثیر من بر تصمیمات مهم ورزشی دیگر برای انجام وظایفم به عنوان مدیر ورزشی کافی نیست. بنابراین به طور مشترک تصمیم گرفتیم که همکاری را زودتر از موعد پایان دهیم
کامنت‌ها