Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

هرتابرلین یک - شش لایپزیش؛ اخراج کمپف و یک شب تلخ خانگی؛ آیا کورکوت آخر فصل برلین را خواهد دید؟

هفته 23 بوندسلیگا

یک‌شنبه، 1 اسفند 1400 ، 22:00 ، 3 ماه پیش

میزبان هرتابرلین

Hertha Berlin
1

6
RB Leipzig

ترکیب احتمالی

غایبن

وضعیت جدول

(هفته 23 بوندسلیگا)
Position
Points
Goals

:

Position
Points
Goals

:

نتایج بازیهای پیشین

1401/2/10 ، 13:30 ، 18 روز پیش
1

1
1401/2/4 ، 15:30 ، 24 روز پیش
2

0
1401/1/27 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
0

1
1401/1/20 ، 16:30 ، 1 ماه پیش
1

4
1401/1/13 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
2

1
1400/12/28 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
3

0
1400/12/21 ، 17:30 ، 2 ماه پیش
2

0
1400/12/14 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
1

4
1400/12/7 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
3

0
1400/12/1 ، 18:30 ، 3 ماه پیش
1

6
1400/11/23 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
2

1
1400/11/15 ، 19:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/11/3 ، 16:30 ، 4 ماه پیش
1

4
1400/10/25 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
0

0
1400/10/19 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
1

3
1400/9/27 ، 17:30 ، 5 ماه پیش
3

2
1400/9/23 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
4

0
1400/9/20 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

0
1400/9/14 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

2
1400/9/6 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

1
1400/8/29 ، 17:30 ، 6 ماه پیش
2

0
1400/8/16 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

1
1400/8/7 ، 18:30 ، 7 ماه پیش
2

0
1400/8/1 ، 16:30 ، 7 ماه پیش
1

0
1400/7/24 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

2
1400/7/10 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

2
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
6

0
1400/6/26 ، 18:30 ، 8 ماه پیش
2

1
1400/6/21 ، 15:30 ، 8 ماه پیش
1

3
1400/6/6 ، 16:30 ، 9 ماه پیش
5

0
1400/5/30 ، 13:35 ، 9 ماه پیش
1

2
1400/5/24 ، 15:30 ، 9 ماه پیش
3

1
1401/2/12 ، 18:30 ، 16 روز پیش
3

1
1401/2/3 ، 13:30 ، 25 روز پیش
1

2
1401/1/28 ، 17:30 ، 1 ماه پیش
0

1
1401/1/21 ، 17:30 ، 1 ماه پیش
3

0
1401/1/13 ، 16:30 ، 2 ماه پیش
1

4
1400/12/29 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
0

0
1400/12/22 ، 18:30 ، 2 ماه پیش
1

6
1400/12/14 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
1

1
1400/12/8 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
0

1
1400/12/1 ، 18:30 ، 3 ماه پیش
1

6
1400/11/22 ، 19:30 ، 3 ماه پیش
3

1
1400/11/16 ، 17:30 ، 3 ماه پیش
3

2
1400/11/3 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
2

0
1400/10/25 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
0

2
1400/10/18 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
4

1
1400/9/27 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
0

2
1400/9/24 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
1

1
1400/9/20 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
4

1
1400/9/12 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
2

1
1400/9/7 ، 16:30 ، 6 ماه پیش
1

3
1400/8/29 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
2

0
1400/8/15 ، 17:30 ، 6 ماه پیش
2

1
1400/8/8 ، 16:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/8/1 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
4

1
1400/7/24 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/7/10 ، 16:30 ، 8 ماه پیش
3

0
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
6

0
1400/6/27 ، 16:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/6/20 ، 16:30 ، 8 ماه پیش
1

4
1400/6/7 ، 15:30 ، 9 ماه پیش
1

0
1400/5/29 ، 18:30 ، 9 ماه پیش
4

0
1400/5/24 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

0
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بازی هفته 23 بوندسلیگا

نگاه کلی

هرتابرلین در خانه از لایپزیش پذیرایی می‌کرد و جدال کورکوت و تدسکو را شاهد بودیم. هر دو سرمربی از میانه‌های راه به تیم‌هایشان اضافه شده بودند و به همین خاطر شباهت‌هایی در اوضاع‌شان وجود داشت.

مردان تدسکو بهتر شروع کردند و در نیمه اول توسط بنیامین هنریش به گل اول رسیدند. از طرفی پایتخت‌نشینان در نیمه دوم شروع بهتری داشتند و یووتیچ توانست گل تساوی را به ثمر برساند. 

در ادامه مارک الیور کمپف به خاطر خطا روی انکونکو از زمین بازی اخراج شد و انکونکو بعد از ضربه پنالتی، یک گل دیگر به پایتخت‌نشینان زد تا بازی ۳-۱ شود.

آمار و نمرات بازیکنان
کامنت‌ها