Fussball90 LogoFussball90 Logo
1. FC Cologne

کلن یک - صفر فرانکفورت؛ مودست، برگ برنده باومگارت

هفته 23 بوندسلیگا

شنبه، 30 بهمن 1400 ، 21:00 ، 3 ماه پیش

میزبان اف سی کلن

1. FC Cologne
1

0
Eintracht Frankfurt

ترکیب احتمالی

غایبن

وضعیت جدول

(هفته 23 بوندسلیگا)
Position
Points
Goals

:

Position
Points
Goals

:

نتایج بازیهای پیشین

1401/2/10 ، 13:30 ، 16 روز پیش
1

4
1401/2/3 ، 13:30 ، 23 روز پیش
3

1
1401/1/27 ، 16:30 ، 1 ماه پیش
1

3
1401/1/20 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
3

2
1401/1/12 ، 18:30 ، 1 ماه پیش
1

0
1400/12/29 ، 18:30 ، 2 ماه پیش
1

1
1400/12/22 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
0

1
1400/12/15 ، 16:30 ، 2 ماه پیش
0

1
1400/12/7 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/11/30 ، 17:30 ، 3 ماه پیش
1

0
1400/11/22 ، 19:30 ، 3 ماه پیش
3

1
1400/11/16 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
1

0
1400/11/2 ، 17:30 ، 4 ماه پیش
2

2
1400/10/25 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
0

4
1400/10/19 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
1

3
1400/9/28 ، 16:30 ، 5 ماه پیش
1

0
1400/9/23 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
2

3
1400/9/19 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
0

2
1400/9/13 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
1

1
1400/9/6 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
4

1
1400/8/30 ، 16:30 ، 6 ماه پیش
1

1
1400/8/16 ، 16:30 ، 6 ماه پیش
2

2
1400/8/8 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
2

0
1400/8/2 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
2

2
1400/7/23 ، 18:30 ، 7 ماه پیش
5

0
1400/7/9 ، 18:30 ، 7 ماه پیش
3

1
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/6/27 ، 16:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/6/20 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/6/6 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
2

1
1400/5/31 ، 15:30 ، 9 ماه پیش
3

2
1400/5/24 ، 15:30 ، 9 ماه پیش
3

1
1401/2/12 ، 18:30 ، 14 روز پیش
2

0
1401/2/3 ، 13:30 ، 23 روز پیش
2

2
1401/1/28 ، 15:30 ، 1 ماه پیش
2

0
1401/1/21 ، 15:30 ، 1 ماه پیش
1

2
1401/1/13 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
0

0
1400/12/29 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
0

0
1400/12/22 ، 16:30 ، 2 ماه پیش
2

1
1400/12/14 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
1

4
1400/12/7 ، 17:30 ، 3 ماه پیش
0

1
1400/11/30 ، 17:30 ، 3 ماه پیش
1

0
1400/11/23 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
0

2
1400/11/16 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
2

3
1400/11/1 ، 19:30 ، 4 ماه پیش
0

2
1400/10/26 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
1

1
1400/10/18 ، 17:30 ، 4 ماه پیش
2

3
1400/9/27 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
1

0
1400/9/24 ، 17:30 ، 5 ماه پیش
2

3
1400/9/21 ، 16:30 ، 5 ماه پیش
5

2
1400/9/13 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
3

2
1400/9/7 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
2

1
1400/8/30 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
0

2
1400/8/16 ، 18:30 ، 6 ماه پیش
1

2
1400/8/8 ، 16:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/8/2 ، 17:30 ، 7 ماه پیش
2

0
1400/7/24 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

2
1400/7/11 ، 15:30 ، 7 ماه پیش
1

2
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/6/28 ، 17:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/6/21 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

1
1400/6/6 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

1
1400/5/30 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
0

0
1400/5/23 ، 16:30 ، 9 ماه پیش
5

2
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بازی هفته 23 بوندسلیگا

نگاه کلی

بزها در حالی از آینتراخت فرانکفورت پذیرایی می‌کردند که هر دو تیم وضعیت نسبتا مشابهی را در هفته‌های گذشته داشتند. تقابل تیم‌های نهم و دهم بوندس‌لیگا همانطور که انتظار می‌رفت، نزدیک دنبال شد و نیمه اول گلی در بر نداشت.

در نیمه دوم هم بزهای میزبان بهتر عمل کردند و روی هم رفته موقعیت‌های بیشتری روی دروازه حریف داشتند. بازی تا دقایق پایانی مساوی دنبال می‌شد که آنتونی مودست بار دیگر ارزش خود را نشان داد و یک گل مهم به ثمر رساند.

آمار و نمرات بازیکنان
کامنت‌ها