Fussball90 LogoFussball90 Logo
DSC Arminia Bielefeld

آرمینیا بیلفلد یک - صفر یونیون برلین؛ پیروزی مهم خانگی و فرار از منطقه خطر؛ کرامر از سد فیشر گذشت

هفته 23 بوندسلیگا

شنبه، 30 بهمن 1400 ، 18:00 ، 3 ماه پیش

میزبان آرمینیا بیلفلد

DSC Arminia Bielefeld
1

0
1. FC Union Berlin

ترکیب احتمالی

غایبن

وضعیت جدول

(هفته 23 بوندسلیگا)
Position
Points
Goals

:

Position
Points
Goals

:

نتایج بازیهای پیشین

1401/2/10 ، 13:30 ، 20 روز پیش
1

1
1401/2/3 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
3

1
1401/1/28 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
0

3
1401/1/20 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
4

0
1401/1/13 ، 13:30 ، 2 ماه پیش
1

1
1400/12/28 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
4

0
1400/12/22 ، 16:30 ، 2 ماه پیش
1

0
1400/12/13 ، 19:30 ، 3 ماه پیش
0

1
1400/12/7 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
3

0
1400/11/30 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
1

0
1400/11/24 ، 16:30 ، 3 ماه پیش
2

0
1400/11/16 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
1

1
1400/11/1 ، 19:30 ، 4 ماه پیش
0

2
1400/10/26 ، 16:30 ، 4 ماه پیش
2

2
1400/10/18 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
2

2
1400/9/27 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
0

2
1400/9/23 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
2

0
1400/9/20 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
2

0
1400/9/13 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
1

1
1400/9/6 ، 17:30 ، 6 ماه پیش
1

0
1400/8/29 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
2

2
1400/8/15 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
0

1
1400/8/8 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

2
1400/8/1 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
1

3
1400/7/25 ، 15:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/7/11 ، 17:30 ، 8 ماه پیش
0

4
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

0
1400/6/27 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
0

0
1400/6/21 ، 17:30 ، 8 ماه پیش
3

1
1400/6/6 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

1
1400/5/30 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

1
1400/5/23 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
0

0
1401/2/9 ، 18:30 ، 20 روز پیش
1

1
1401/2/3 ، 13:30 ، 1 ماه پیش
1

2
1401/1/28 ، 15:30 ، 1 ماه پیش
2

0
1401/1/20 ، 16:30 ، 1 ماه پیش
1

4
1401/1/12 ، 18:30 ، 2 ماه پیش
1

0
1400/12/28 ، 17:30 ، 2 ماه پیش
4

0
1400/12/21 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
1

1
1400/12/14 ، 14:30 ، 2 ماه پیش
1

0
1400/12/7 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
3

1
1400/11/30 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
1

0
1400/11/24 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
0

3
1400/11/16 ، 14:30 ، 3 ماه پیش
2

0
1400/11/2 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
1

2
1400/10/25 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
2

1
1400/10/18 ، 14:30 ، 4 ماه پیش
2

2
1400/9/27 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
0

1
1400/9/24 ، 19:30 ، 5 ماه پیش
0

0
1400/9/21 ، 14:30 ، 5 ماه پیش
1

0
1400/9/12 ، 19:30 ، 6 ماه پیش
2

1
1400/9/7 ، 14:30 ، 6 ماه پیش
2

1
1400/8/29 ، 17:30 ، 6 ماه پیش
2

0
1400/8/16 ، 16:30 ، 6 ماه پیش
2

2
1400/8/8 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
2

5
1400/8/2 ، 15:30 ، 7 ماه پیش
1

1
1400/7/24 ، 13:30 ، 7 ماه پیش
2

0
1400/7/11 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

2
1400/7/3 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
1

0
1400/6/28 ، 15:30 ، 8 ماه پیش
4

2
1400/6/20 ، 13:30 ، 8 ماه پیش
0

0
1400/6/7 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
2

1
1400/5/31 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
2

2
1400/5/23 ، 13:30 ، 9 ماه پیش
1

1
سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بازی هفته 23 بوندسلیگا

نگاه کلی

بیلفلد میزبان در یک دیدار نزدیک موفق شد از سد رقیب چغر خود عبور کند. شاگردان فرانک کرامر موقعیت‌های خوبی را روی دروازه مردان اوریس فیشر ایجاد کردند و با این که پایتخت‌نشینان نمایش خوبی داشتند، در نهایت پیروزی برای میزبان رقم خورد.

آمار و نمرات بازیکنان
کامنت‌ها