Fussball90 LogoFussball90 Logo
VfL Wolfsburg

قرارداد اشماتکه تمدید شد

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

بنا به گزارش رسمی باشگاه وولفسبورگ قرارداد یورگ اشماتکه را تمدید کرد

فرانک ویتر، رئیس هیئت نظارت ولفسبورگ در پایان نوامبر 2021 به کیکر، گفت: 

زمانی که آخرین بار قرارداد را تمدید کردیم، توافق کردیم که در زمستان مذاکره داشته باشیم

 نتیجه: اشماتکه قرارداد خود را که در تابستان به پایان می رسید، هفت ماه دیگر تا 31 ژانویه 2023 تمدید کرد.  فرانک ویتر، رئیس هیئت نظارت می‌گوید: 

من بسیار خوشحالم که یورگ اشماتکه برنامه‌ریزی زندگی شخصی‌اش را پشت سر گذاشته است و ما مسیری را که با هم طی کرده‌ایم ادامه خواهیم داد. اکنون مهم است که ساختارها را در این دوره تثبیت کنیم و مسیر آینده ای موفق را برای ولفسبورگ تعیین کنیم.
کامنت‌ها