Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

بایرن مونیخ در حال بررسی انتقال سابنر اشتراسه

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

بایرن می خواهد از بعد زیر ساخت دست به توسعه بزند

گفته می شود بایرن در حال بررسی انتقال مرکز تمرین خود سابنر اشتراسه (Säbener Strasse) است. بنا به گزارش اشپورت بیلد: این مجموعه که از سال 1949 در حال استفاده می باشد، دیگر الزامات فعلی را برآورده نمی کند. از این جهت باشگاه به دنبال تقویت زیرساخت خود است. البته این مجموعه 800 هزار متر مربعی که از آلیانز آرنا 18 کیلومتر فاصله دارد بارها و نوسازی شده است.

موضوع انتقال این مجموعه از دیدگا‌ه های اولیور کان می باشد:

بسیاری از باشگاه های مطرح اروپایی اکنون مزیت های قابل توجهی دارند و ما در  بایرن باید راه هایی برای رقابت ماندن پیدا کنیم. برای این کار به انگیزه های رشد جدید نیاز داریم.

پردیس بایرن که در سال 2017 افتتاح شد و 5 کیلومتر با ورزشگاه فاصله دارد، به احتمال زیاد از گزینه مورد نظر نخواهد بود.زیرا مرکز آموزش جوانان و محل استقرار تیم بانوان است. در حال حاضر این گزینه که  توسعه بیشتر  سابنر اشتراسه تا چه حد امکان پذیر است در دست بررسی نیز می باشد.
کامنت‌ها