Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

کان درباره نقل و انتقالات آزاد بایرن مونیخ؛ باید با این واقعیت کنار آمد که برخی از بازیکن‌ها به صورت آزاد باشگاه را ترک کنند

Content Image
محسن مصدق
محسن مصدق

داوید آلابا و نیکلاس سوله به صورت آزاد بایرن را ترک کردند موضوعی که از دید اولیور کان منحصر به بایرن نیست

بازار نقل و انتقالات در زمان همه گیری کرونا به شدت آرام شده است.در عوض، بسیاری از انتقال‌ها به صورت قرضی یا آزاد انجام می شود. حتی باشگاه بایرن مونیخ نیز از این امر مستثنی نیست. الیور کان به اسپورت بیلد  در این مورد می گوید:

انتقال آزاد منحصر به بایرن نیست و در جاهای دیگر نیز دیده می شود. از جمله کیلیان امباپه در پاری‌سن ژرمن که به صورت آزاد باشگاه را ترک می کند. این چیزی است ارمغان کرونا است

مدیر مونیخی ها این وضعیت جدید را پذیرفته است: 

ما همچنین باید با این واقعیت کنار بیاییم که یک یا چند بازیکن در نقل و انتقالات به صورت آزاد جدا شوند.و البته از طرف دیگر فرصت هایی نیز برای به دست آوردن بازیکنان آزاد وجود دارد.

 با این حال، کان نگران آینده قهرمان آلمان نیست: 

بایرن مونیخ یک باشگاه بسیار جذاب است
کامنت‌ها